Hotline:(+84)4 3724 6666

Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành CTCP

Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành CTCP Ngày 08/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2018/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa.
 
 
 
 
 
 
Theo đó, quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần bao gồm các bước cơ bản sau:
 
- Xây dựng phương án tái cơ cấu:
+ Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
+ Xây dựng phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.
 
- Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu.
 
- Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần:
+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp;
+ Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.
 
Thông tư 69/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018 và thay thế Thông tư số 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013.
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   2OFLGN
 

Tin đã đăng