Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập các Câu lạc Bộ theo Chuyên đề

Thành lập các Câu lạc Bộ theo Chuyên đề

HSLAWS là Văn phòng luật sư đầu tiên tư vấn chuyên sâu về vấn đề thành lập Hội, các Câu lạc bộ, dịch vụ cung cấp cho Khách hàng với thể thức trọn gói và đảm bảo tính khả thi cao nhất ...

 
 
Thành lập Hiệp hội, các Câu lạc bộ là nhu cầu hiện hữu trong Xã hội. Hiệp hội, Câu lạc bộ mang tính nghề nghiệp có gắn kết với quản lý nhà nước. HSLAWS là Văn phòng luật sư đầu tiên tư vấn chuyên sâu về thủ tục thành lập hiệp hội, câu lạc bộ. Dịch vụ cung cấp cho Khách hàng với thể thức trọn gói và đảm bảo tính khả thi cao nhất.
 
1. Điều kiện thành lập Hội
 
1.1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
 
1.2. Có điều lệ;
 
1.3. Có trụ sở;
 
1.4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:
 
a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 
b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 
c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 
d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;
 
đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký thanh gia thành lập hiệp hội. Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định Số: 45/2010/NĐ-CP xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.
 
 2. Thành phần hồ sơ thành lập các Câu lạc Bộ theo Chuyên đề:
 
1.1. Đơn xin phép thành lập hội. (Download)
 
1.2. Dự thảo điều lệ.
 
1.3. Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 
1.4. Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.
 
1.5. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.
 
1.6. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có). 
 
2. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Nghị định Số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 
Thông tư Số: 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định Số: 45/2010/NĐ-CPngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định Số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
 
HSLAWS là một trong những hãng Luật hàng đầu Việt Nam trong việc tư vấn đầu tư, tư vấn đào tạo, hỗ trợ pháp lý, chuẩn bị và thực hiện các thủ tục hành chính giúp các bạn với mục tiêu: nhanh, chính xác và hiệu quả nhất.
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập các Câu lạc Bộ theo Chuyên đề

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   20SLQ5
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Biểu mẫu