Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - Tin học là dịch vụ được nhiều ưu đãi của HSLAW, chúng tôi tư vấn cụ thể cho Khách hàng về Đề án thành lập, các phương án tổ chức đào tạo, Quy chế quản lý Giảng viên và học viên, Phương án tổ chức phòng học đa năng, tổ chức hội thảo, thuyết trình chuyên ngành.

 
Các dịch vụ tiện ích bao gồm:
 
             1. Tư vấn Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ & Tin Học trên toàn quốc.
             2. Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
             3. Miến phí Dịch vụ Luật sư Riêng trong 06 tháng.
             4. Miễn phí dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật và bản tin pháp luật 24/7 trong 06 tháng.
             5. Tư vấn quản trị Doanh nghiệp: 02 tháng.
             6. Giảm 30% tất cả các phí dịch vụ phát sinh và các phí dịch vụ sau khi hết hạn.
 
Thành lập Trung tâm Đào tạo Tin học Thành lập Trung tâm Đào tạo Tin học
 
Thủ tục thành lập Trung tâm Tin học được quy định cụ thể tại Thông tư 03/2011/TT - BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học 
>>chi tiết
Thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ
 
Trung tâm ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân
>>chi tiết
Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
Trung tâm ngoại ngữ - tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân...
>>chi tiết