Hotline:(+84)4 3724 6666

Thành lập Hợp tác xã

Thành lập Hợp tác xã
Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
 
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật Hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Đến với HSLAWS quý khách hàng được tư vấn cụ thể nhất về các quy định cơ bản của Nhà nước về việc kê khai, xác định vốn Hợp tác xã, lựa chọn ngành nghề hoạt động, quy chế tổ chức, quy chế hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Các Dịch vụ cơ bản và tiện ích sau:
 
                1. Tư vấn và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, các mẫu biểu theo quy định.
                2. Thực hiện các tác vụ ủy quyền Khách hàng để tiến hành thành lập Hợp tác xã.
                3. Miễn phí dịch vụ Luật sư Riêng trong 06 tháng
                4. Miễn phí dịch vụ cung cấp văn bản, bản tin pháp luật 24/7 trong 06 tháng
                5. Giảm giá 30% tất cả các phí dịch vụ phát sinh và các dịch vụ sau khi hết hạn
 
 
Thủ tục thành lập hợp tác xã Thủ tục thành lập hợp tác xã
Với phương châm làm việc đặt uy tín lên hàng đầu, HSLAWS tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập hợp tác xã theo yêu cầu của khách hàng với mức chi phí hợp lý ...
>>chi tiết
Thuế và chế độ hạch toán của Hợp Tác xã Thuế và chế độ hạch toán của Hợp Tác xã
 
Phần lớn các Hợp tác xã đang gặp lúng túng trong việc lập, kiểm tra chứng từ về bán hàng, cung cấp dịch vụ (tiêu thụ sản phẩm) do chưa được thống nhất và quy định cụ thể trong chế độ kế toán hiện hành ...
>>chi tiết
Đăng ký Kinh doanh của Hợp tác xã Đăng ký Kinh doanh của Hợp tác xã
 
Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và đăng ký thành lập hợp tác xã, với uy tín và tác phong chuyên nghiệp ...
>>chi tiết
Cơ chế quản lý của Hợp tác xã Cơ chế quản lý của Hợp tác xã
 
Từ những kinh nghiệm thành công trong và ngoài nước, HSLAWS có thể đảm bảo một cách chắc chắn rằng hợp tác xã có thể hoạt động tốt như bất kỳ doanh nghiệp nào ...
>>chi tiết
Quy định của Pháp luật về hình thức Hợp tác xã Quy định của Pháp luật về hình thức Hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh... 
>>chi tiết
Sở hữu và phân chia lợi nhuận của mô hình kinh doanh Hợp tác xã Sở hữu và phân chia lợi nhuận của mô hình kinh doanh Hợp tác xã
 
Hợp tác xã được thành lập để đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt của xã viên. Mục tiêu tối thượng của hợp tác xã là cung cấp dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã viên ...
 
>>chi tiết