Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu về hôn nhân gia đình

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu về hôn nhân gia đình

Thủ tục kết hôn Thủ tục kết hôn
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Đăng ký khai sinh, khai tử Đăng ký khai sinh, khai tử
Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử được thực hiện theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giám hộ; Nhận nuôi con nuôi Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giám hộ; Nhận nuôi con nuôi
Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thủ tục Ly hôn, phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân Thủ tục Ly hôn, phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân
Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính
Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.

(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú; Nhập tách hộ khẩu Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú; Nhập tách hộ khẩu
Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Quốc tịch Quốc tịch
Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thủ tục đoàn tụ, thăm thân khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài Thủ tục đoàn tụ, thăm thân khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Quy định về thủ tục đoàn tụ, thăm thân ở mỗi quốc gia có sự khác nhau. Việc cung cấp biểu mẫu về quy trình, thủ tục đoàn tụ, thăm thân miễn phí là cam kết với khách hàng của HSLAWS ...

(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết