Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu thủ tục cấp giấy phép

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu thủ tục cấp giấy phép

Giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng
Để đảm bảo sự ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, nhà nước quy định một số ngành nghề kinh doanh và hoạt động đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép hoạt động.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện Giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện
 
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó.

 (Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Giấy phép lao động và hoạt động dạy nghề Giấy phép lao động và hoạt động dạy nghề
Theo quy định của pháp luật Việt Nam,việc các nhà thầu nước ngoài đem theo nhiều lao động, chuyên gia sang Việt Nam để phục vụ mục đích phát triển của họ là điều được phép, đó là xu thế tất yếu.Tuy nhiên, trình tự, thủ tục về việc cấp Giấy phép lao động và hoạt động dạy nghề phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.
                                  
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Giấy phép về hoạt động điện lực Giấy phép về hoạt động điện lực
Thủ tục cấp giấy phép Giấy phép hoạt động điện lực được thực hiện theo quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN...
 
(Password to modify: hslaw.vn)  
>>chi tiết
Giấy phép về tài nguyên, môi trường Giấy phép về tài nguyên, môi trường
 
HSLAWS chuyên tư vấn thủ tục cấp Giấy phép về tài nguyên môi trường và Nhà đất.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Giấy phép về văn hóa, quảng cáo Giấy phép về văn hóa, quảng cáo
Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập, vai trò văn hóa càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, các sản phẩm văn hóa luôn được chăm chút để đảm bảo tính định hướng nền văn hóa mới.
 
(Password to modify: hslaw.vn)  
>>chi tiết
Giấy phép về Thông tin, truyền thông, truyền hình Giấy phép về Thông tin, truyền thông, truyền hình
Các tổ chức muốn hoạt động về lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí, các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Giấy phép về lĩnh vực  y tế Giấy phép về lĩnh vực y tế
 
Đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, mua sắm trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực ... là những yếu tố cơ bản cho các hoạt động y tế được tiến hành.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
 
>>chi tiết
Giấy phép về xuất khẩu, nhập khẩu Giấy phép về xuất khẩu, nhập khẩu
Trong thời đại thương mại hóa toàn cầu như hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia đang diễn ra sôi nổi hàng ngày, hàng giờ. Tuy nhiên, không ít thương nhân gặp khó khăn trong lĩnh vực xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu.
 
(Password to modify: hslaw.vn)  
>>chi tiết
Giấy phép về Giáo dục, đào tạo Giấy phép về Giáo dục, đào tạo
 
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề giáo dục luôn là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển để phục vụ cho nền kinh tế, văn hóa xã hội.

(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Giấy phép hành nghề, Chứng chỉ hành nghề Giấy phép hành nghề, Chứng chỉ hành nghề
 
Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp chỉ cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Giấy phép về tài chính, ngân hàng Giấy phép về tài chính, ngân hàng
Thủ tục cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực Ngân hàng là một thủ tục không hề đơn giản. Hàng loạt điều kiện được đặt ra đối với các đơn vị và càng phức tạp hơn khi đơn vị muốn thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 
 
(Password to modify: hslaw.vn)  
>>chi tiết