Hotline:(+84)4 3724 6666

Phê duyệt Dự án & Đầu tư

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Phê duyệt Dự án & Đầu tư

Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Thông qua hoạt động chi Ngân sách, Nhà nước sẽ cung cấp kinh phí đầu tư cho cơ sở kết cấu hạ tầng, hình thành các doanh nghiệp thuộc các ngành then chốt trên cơ sở đó tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Đầu tư nước ngoài gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh Đầu tư nước ngoài gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh
Đầu tư nước ngoài gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư đồng thời thành lập các tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh để quản lý dự án.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh Đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh
Đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư mà không thành lập các tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh.
 
(Password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết
Lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài Lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoàiHSLAWS cam kết cung cấp cho Quý khách hàng thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp nhất
  
(Password to modify: hslaw.vn)  
>>chi tiết