Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu Nhân sự - Lao động

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu Nhân sự - Lao động

Tuyển dụng - Đào tạo Tuyển dụng - Đào tạo
Mọi quy trình tuyển dụng đều thực hiện theo các bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng, xác định thời gian và địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, đánh giá quá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh nghiệp...

(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Quản lý nhân sự Quản lý nhân sự
Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý qua đó tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Mô tả công việc Mô tả công việc
Bản mô tả công việc là một công cụ quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự hữu hiệu. Tất cả các chức danh công việc đều được mô tả một cách chính xác, cụ thể về trách nhiệm, mục tiêu thực hiện công việc cùng với các điều kiện tối thiểu cần thiết khác.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Công đoàn Công đoàn
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động
 
(Password to modify: hslaw.vn)
 
>>chi tiết
Bổ nhiệm, đánh giá nhân viên, mẫu văn bản nội bộ Bổ nhiệm, đánh giá nhân viên, mẫu văn bản nội bộ

Quy trình đánh giá nhân viên kéo dài từ 6 tháng tới 1 nǎm. Nên đánh giá công việc với hai mục đích cơ bản là đưa ra nhận xét và ước lượng công việc. Đánh giá công việc chính là để đánh giá nhân viên. Nó quyết định thăng tiến, thuyên chuyển, ...
 
(password to modify: hslaw.vn
>>chi tiết