Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu hướng dẫn về thuế

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu hướng dẫn về thuế

Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế TNCN phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

(Password to modify: hslaw.vn)

>>chi tiết
Thuế thu nhập Doanh nghiệp Thuế thu nhập Doanh nghiệp
Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Luật thuế TNDN
 
(Password to modify: hslaw.vn)
 
>>chi tiết
Thuế Giá trị gia tăng Thuế Giá trị gia tăng
Người nộp Thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT. Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở VN là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật thuế GTGT.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thuế Tài nguyên, Đất đai, Nhà ở Thuế Tài nguyên, Đất đai, Nhà ở
Đối tượng chịu Thuế tài nguyên bao gồm: Khoáng sản kim loại, Khoáng sản không kim loại, Dầu thô, Khí thiên nhiên, khí than, Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật, Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển, Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, Tài nguyên khác... 
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Thuế nhà thầu Thuế nhà thầu
Đối tượng nộp Thuế nhà thầu là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Các loại thuế khác Các loại thuế khác
Thuế môn bài là một sắc thuế gián thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế tiêu thụ đặc biệtlà loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại Việt Nam ....
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Miễn, giảm, xóa nợ thuế; Hoàn thuế Miễn, giảm, xóa nợ thuế; Hoàn thuế
Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt được quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Các biểu mẫu khác Các biểu mẫu khác
HSLAWS cung cấp các văn bản liên quan đến: Khai phí và lệ phí; Ấn định thuế; Nộp thuế; Ủy nhiệm thu thuế; Kiểm tra, thanh tra thuế; Khiếu nại, tố cáo về thuế; ...
 
(Password to modify: hslaw.vn
 
>>chi tiết
Thuế xuất, nhập khẩu Thuế xuất, nhập khẩuBiểu mẫu hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu... >>chi tiết