Hotline:(+84)4 3724 6666

Biểu mẫu hợp đồng dân sự

Danh mục mẫu văn bản thuộc: Biểu mẫu hợp đồng dân sự

Thừa kế Thừa kế
 
Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.
 
(Password to modify: hslaw.vn)
>>chi tiết
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng Chính sách ưu đãi người có công với cách mạngƯu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, chính vì vậy cần thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với đất nước và vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nâng cao mức sống về mặt vật chất tinh thần của người có công…”. >>chi tiết